• Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image

Zasady prowadzenia psychoterapii w naszym Gabinecie

 • Oferujemy konsultację i psychoterapię indywidualną, terapię par i małżaństw oraz terapię grupową.
 • W Gabinecie przyjmowane są osoby przychodzące z własnej inicjatywy, a także skierowane przez lekarzy i innych specjalistów.
 • Zapisu na pierwszą konsultację dokonuje się telefonicznie bądź porzez formularz na naszej stronie internetowej. Kolejne spotkania uzgadnia się z psychoterapeutą prowadzącym.
 • Spotkania odbywają się zazwyczaj raz w tygodniu, chyba, że prowadzący psychoterapeuta uzna, że potrzebna jest inna częstotliwość spotkań .
 • Usługi są odpłatne. Pojedyncza sesja indywidualna kosztuje 100 zł/50 min, natomiast pojedyncza sesja pary 200 zł/80min. Płatne u psychoterapeuty, zaraz po sesji.
 • Podwyższanie opłat z powodu inflacji jest zapowiadane z 3-miesięcznym wyprzedzeniem.
 • W przypadku spóźnienia płaci się za całą sesję. Nie jest ona przedłużana.
 • Za opuszczenie umówionej sesji pacjent płaci 100 zł (w przypadku pary 200), chyba że odwoła ją na 24 godziny przed wyznaczonym terminem (uwzględniane są również wiadomość sms, bądź maile do prowadzącego psychoterapeuty).
 • Pomiędzy sesjami można w naglących sprawach dzwonić do swojego terapeuty, w uzgodnionych godzinach.
 • Psychoterapeuta uprzedza pacjenta o planowanych przerwach w terapii, najpóźniej na 24 godziny przed umówionym spotkaniem.
 • W okresie psychoterapii nie można pozostawać w psychoterapii u innego terapeuty, chyba że terapeuta prowadzący zdecyduje inaczej.
 • Psychoterapeuta jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji pochodzących z terapii, a także samego faktu korzystania przez pacjenta z terapii, wobec osób trzecich, np. rodziny, postronnych. Wyjątkiem jest sytuacja zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta lub osób trzecich, albo sytuacje określone prawem. Współpracując z innymi specjalistami leczącymi pacjenta, np. psychiatrą udostępnia tylko niezbędne informacje, za wiedzą pacjenta.
 • Sesje psychoterapii mogą być nagrywane. Nagrania służą wyłącznie psychoterapeucie jako forma notatki z sesji i nie są udostępniane osobom trzecim. Zabezpieczone nagrania przechowywane są w miejscu niedostępnym dla osób trzecich.
 • By terapeuta mógł skutecznie pomagać pacjent musi informować go na bieżąco o swoich przeżyciach i znaczących faktach ze swojego życia.
Ukryj pasek Pokaż pasek Powrót do góry
Poczekaj cierpliwie